Uitvaartverzekering | Uitvaartverzekering vergelijken | Pricewise (2024)

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering vergoedt de kosten die komen kijken bij een begrafenis of een crematie. Denk bijvoorbeeld aan het werk van de uitvaartverzorger, de kist en de rouwauto. Een uitvaartverzekering is een product op maat: er zijn veel verschillen tussen alle uitvaartverzekeringen. Vergelijk uitvaartverzekeringen en vind de verzekering die het beste bij je past.

Soorten uitvaartverzekeringen

Er zijn vier soorten uitvaartverzekeringen: een natura uitvaartverzekering, natura sommenverzekering, kapitaal uitvaartverzekering en een combinatie uitvaartverzekering.

Natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar een dienstenpakket. Bij overlijden regelt de verzekeraar de begrafenis of crematie in samenwerking met een aangesloten uitvaartverzorger. Je kunt vaak kiezen uit verschillende pakketten. Hoe meer extra’s je kiest, hoe hoger de premie.

Natura sommenverzekering

Bij een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden het verzekerde bedrag uitgekeerd. Dit bedrag moet gebruikt worden om de begrafenis of crematie te betalen.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen – net als bij een natura sommenverzekering – je nabestaanden het verzekerde bedrag uitgekeerd. Het verschil is dat de nabestaanden zelf bepalen waaraan dit bedrag wordt besteed. Het kan bijvoorbeeld ook aan een goed doel worden geschonken.

Combinatie uitvaartverzekering

Bij een combinatie uitvaartverzekering worden standaarddiensten geregeld door de uitvaartverzekeraar en krijgen nabestaanden daarnaast geld om aanvullende wensen van de overledene te bekostigen.

Verschillende uitvaartverzekeraars

Er zijn verschillende uitvaartverzekeraars. De grootste uitvaartverzekeraars in Nederland zijn Dela, Monuta, a.s.r., Twenthe en DLE.

Dela

Bij Dela kun je kiezen tussen een natura uitvaartverzekering, een kapitaal uitvaartverzekering of een combinatie van de twee. Kies je voor een natura uitvaartverzekering? Dan heb je keuze uit het basisdienstenpakket, plus dienstenpakket of het flexibel dienstenpakket.

Monuta

Bij Monuta sluit je een combinatie uitvaartverzekering af. Je kiest zelf de hoogte van het vrij te besteden bedrag. Ook wordt er een deel gereserveerd voor de uitvaartverzorger van Monuta.

a.s.r.

De uitvaartverzekering van a.s.r. is een kapitaalverzekering. Bij het afsluiten van je verzekering kun je kiezen of je het verzekerde bedrag wil laten uitkeren aan je nabestaanden of aan de uitvaartverzorger.

Twenthe

Bij uitvaartverzekeraar Twenthe sluit je een natura uitvaartverzekering af. Nabestaanden kunnen dan je uitvaart naar eigen wens regelen.

DLE

Bij DLE sluit je een variant op de natura sommenverzekering af. Het uitgekeerde bedrag gaat niet naar de nabestaanden, maar naar DLE. Nabestaanden beslissen vervolgens welke diensten ze willen afnemen.

Goedkoopste uitvaartverzekering

Als je via Pricewise uitvaartverzekeringen vergelijkt, staat de goedkoopste uitvaartverzekering altijd bovenaan. Dit is gebaseerd op de genoemde leeftijdscohorten i.c.m. een vast verzekerd bedrag. Of dit voor jou ook de beste uitvaartverzekering is, hangt af van je wensen.

Premie uitvaartverzekering

Verschillende factoren bepalen de hoogte van je premie. Denk aan het bedrag dat je verzekert, je leeftijd, de looptijd van de verzekering en het soort verzekering. Kijk naast de premie ook naar de voorwaarden van de verzekering: zijn kinderen bijvoorbeeld gratis meeverzekerd?

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Bij Pricewise vergelijk je makkelijk verschillende uitvaartverzekeringen, bijvoorbeeld op basis van premie, looptijd en het dienstenpakket. Zo vind je de uitvaartverzekering die het beste bij je past.

Leeftijd uitvaartverzekering

Je leeftijd heeft invloed op de hoogte van je premie. Hoe jonger je bent, hoe goedkoper de uitvaartverzekering is. Dit komt doordat de kans op overlijden kleiner is en de looptijd (de tijd waarin je premie betaalt) naar verwachting langer.

Daarnaast hanteren uitvaartverzekeraars een maximumleeftijd tot wanneer je een uitvaartverzekering kunt afsluiten. Deze verschilt per verzekeraar, maar ligt tussen de 75 en 80 jaar.

Overstappen uitvaartverzekering

Heb je al een uitvaartverzekering, maar wil je overstappen? Dat kan. Je moet dan zelf je oude uitvaartverzekering afkopen, premievrij maken of opzeggen.

Afkopen uitvaartverzekering

Wil je jouw uitvaartverzekering afkopen? Dan laat je de waarde van de verzekering in één keer uitbetalen. Je betaalt daarna geen premie meer en bent dan niet meer verzekerd bij die uitvaartverzekeraar. Dit kan alleen met een kapitaal uitvaartverzekering. Let op: je betaalt vaak een bepaald bedrag om je uitvaartverzekering af te kopen.

Uitvaartverzekering premievrij maken

Je kunt je uitvaartverzekering ook premievrij maken. Dit betekent dat je stopt met premie betalen. Je verzekering blijft dan wel bestaan, je bouwt alleen geen extra waarde meer op. Bij overlijden wordt het bedrag uitgekeerd dat je hebt opgebouwd tot het moment dat je de verzekering premievrij hebt gemaakt.

Stopzetten uitvaartverzekering

Naast het afkopen en premievrij maken van je verzekering, kun je deze ook stopzetten. Dit kan vaak alleen binnen 30 dagen na het afsluiten van een uitvaartverzekering. Het verschilt per uitvaartverzekeraar hoe je de verzekering moet stopzetten. Vervolgens kun je overstappen naar een nieuwe verzekeraar.

Islamitische uitvaartverzekering

Verschillende verzekeraars bieden ook een islamitische uitvaartverzekering aan. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld (deels) de kosten voor de rituele wassing, binnen 24 uur begraven en eeuwige grafrust.

Uitvaartverzekering afsluiten

Een uitvaartverzekering afsluiten is zo gepiept. Klik op de uitvaartverzekering die het beste bij jou past en sluit hem af bij de uitvaartverzekeraar zelf.

Uitvaartverzekering | Uitvaartverzekering vergelijken | Pricewise (2024)

FAQs

Welke uitvaartverzekering is de beste? ›

Monuta beste uitvaartverzekering volgens WUA

WUA werkt met een puntensysteem en Monuta scoorde 41 punten in 2022 en werd hiermee de beste uitvaartverzekeraar van Nederland. Met 39 punten werd DELA tweede, gevolgd door Yarden met 13 punten.

Wat is een normaal bedrag voor uitvaartverzekering? ›

Tegenwoordig is er bij een gemiddelde begrafenisverzekering een bedrag van € 9.500,- verzekerd. Bij een dekking van € 9.500,- zal de premie per maand voor een 18-jarige € 5,58 zijn. Deze kosten per maand lopen op als u op latere leeftijd een uitvaartverzekering afsluit.

Wat is de goedkoopste uitvaartverzekering? ›

De goedkoopste begrafenisverzekering is van Monuta. Iemand van 18 jaar kan zich voor € 5,58 per maand verzekeren voor een verzekerd bedrag van € 9.500. Toch verschilt het per leeftijdsklasse of de verzekeraar Monuta of DELA de goedkoopste uitvaartverzekeraar is in jouw situatie.

Is het verstandig om een uitvaartverzekering te nemen? ›

Een uitvaartverzekering is nodig als u niet genoeg spaargeld heeft om uw uitvaart mee te betalen en u uw nabestaanden niet met onverwachte kosten wil opzadelen. Met een uitvaartverzekering neemt u deze zorg dus weg bij uw nabestaanden. Ook als u wel voldoende spaargeld heeft, kan een uitvaartverzekering nuttig zijn.

Wat kost een gemiddelde uitvaartverzekering per maand? ›

Een uitvaartverzekering kost gemiddeld € 20 per maand. De kosten kunnen tussen de € 7 en € 60 per maand liggen.

Wat als je ouder geen uitvaartverzekering heeft? ›

Uitvaartverzekering niet verplicht

Heeft u geen verzekering, dan moeten uw nabestaanden de uitvaart betalen. Als er geen nabestaanden zijn, dan betaalt de gemeente de begrafenis of crematie. De gemeente kan kosten op uw erfenis verhalen.

Wat kost een crematie als je niet verzekerd bent? ›

Ja, een technische crematie kost tussen de € 500 en € 1.000. De kosten voor een reguliere crematie zijn gemiddeld € 6.500.

Welke leeftijd uitvaartverzekering? ›

Vanaf welke leeftijd een eigen uitvaartverzekering? Vanaf de 18e of 21e levensjaar van je kind kan hij of zij ervoor kiezen om een eigen uitvaartverzekering af te sluiten of om de polis aan te houden. Vanaf dat moment betaal je wel premie, maar vanwege de nog jonge leeftijd zal de premie nog laag zijn.

Hoe lang moet je een uitvaartverzekering betalen? ›

Hoe lang moet ik premie betalen? U kunt kiezen: betalen tot aan uw overlijden of betalen tot in het jaar dat u 65 wordt. In het laatste geval is de premie hoger, maar u hoeft na de aangegeven datum op de polis geen premie meer te betalen. U bent in beide gevallen uw hele leven lang verzekerd.

Is een begrafenisverzekering aftrekbaar van de belasting? ›

Is de premie aftrekbaar? Bij veel mensen leeft de vraag of de kosten (premie) van een uitvaartverzekering fiscaal aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. Het korte antwoord daarop is: nee. Sinds 1 januari 2009 is de premie die u aan de uitvaartverzekeraar betaalt niet meer aftrekbaar.

Hoeveel mensen hebben geen uitvaartverzekering? ›

Het hebben van een uitvaartverzekering is niet verplicht in Nederland. Wel heeft 70 procent van de mensen in Nederland er één. Er zijn drie verschillende soorten verzekeringen. Een natura verzekering zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij een aantal diensten levert.

Wat als je 2 uitvaartverzekering hebt? ›

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) en een uitvaartverzekering hebben allebei te maken met het overlijden van de verzekeringnemer. Dat is dan ook ongeveer de enige overeenkomst. Je bent niet dubbel verzekerd als je beide verzekeringen hebt afgesloten.

Is een uitvaartverzekering slim? ›

Een begrafenis of crematie kan erg kostbaar zijn, gemiddeld tussen de 7.000 en 10.000 euro. Het kan dus slim zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten, als jij verwacht zelf niet genoeg geld bij elkaar te kunnen sparen, of als jij jouw nabestaanden niet met de kosten wil opzadelen.

Welk bedrag verzekeren uitvaart? ›

Kostenoverzicht
Hoeveel verzekeren?BegrafenisCrematie
Eten en drinken€1300€1300
Rouwkaarten€500€500
Grafsteen / Urn€750€750
Vervoer€500€500
5 more rows
Aug 23, 2022

Wat is de afkoopsom van een uitvaartverzekering? ›

Afkoopwaarde uitvaartverzekering

De afkoopwaarde van een uitvaartverzekering is een bedrag dat vrijkomt na het afkopen van de overeenkomst. Het bedrag wat vrijkomt is de totale waarde van de premies die jij hebt betaald, minus de kosten van de verzekeraar.

Wat is belangrijk bij een uitvaartverzekering? ›

Het is belangrijk dat u de voorwaarden van de verzekering goed doorleest, zodat u zeker weet dat de verzekering voldoet aan uw wensen. Kijk bijvoorbeeld naar de dekking van de verzekering en de kosten die u moet betalen. Wanneer u ouder bent, zal u bijvoorbeeld vaak meer premie moeten betalen dan op jongere leeftijd.

Wat kost de DELA per maand? ›

Het DELA UitvaartPlan in diensten Basis speekt je aan. Je betaalt dan € 26,79 premie per maand.

Wat is het fiscale voordeel van een uitvaartverzekering? ›

Bij veel mensen leeft de vraag of de kosten (premie) van een uitvaartverzekering fiscaal aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. Het korte antwoord daarop is: nee. Sinds 1 januari 2009 is de premie die u aan de uitvaartverzekeraar betaalt niet meer aftrekbaar.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 5369

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.